Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

För frågor angående kursen, Learnster eller ABC+D:
Amanda Scott
Telefon: 0707364233
Epost: amanda@publicinsight.se

För frågor angående Upphandlingsdialog Dalarna:
Kerstin Angberg-Morgården
Telefon: 010-2250276
Epost: 
kerstin.angberg-morgarden@lansstyrelsen.se

För frågor angående DoubleCheck och köp av konsulttimmar:
Mikael Prenler
Telefon: 0705242461
Epost: mikael.prenler@doublecheck.se